Obituaries

Mary Habas
B: 1937-02-13
D: 2019-02-20
View Details
Habas, Mary
Cleta Connelly
B: 1928-04-25
D: 2019-02-20
View Details
Connelly, Cleta
Raymond McCown
B: 1921-03-03
D: 2019-02-18
View Details
McCown, Raymond
Billie Titony
B: 1930-09-23
D: 2019-02-17
View Details
Titony, Billie
Marie Montgomery
B: 1930-01-17
D: 2019-02-17
View Details
Montgomery, Marie
Clarence Bishop
B: 1927-10-22
D: 2019-02-17
View Details
Bishop, Clarence
Phung Tieu
B: 1943-05-07
D: 2019-02-15
View Details
Tieu, Phung
Novella Mears
B: 1934-06-10
D: 2019-02-13
View Details
Mears, Novella
Ralph Buchanan
B: 1927-12-01
D: 2019-02-12
View Details
Buchanan, Ralph
Randall Wilson
B: 1960-11-22
D: 2019-02-12
View Details
Wilson, Randall
Betty Robinson
B: 1931-08-06
D: 2019-02-10
View Details
Robinson, Betty
Dudhiben Patel
B: 1923-06-08
D: 2019-02-10
View Details
Patel, Dudhiben
George Marlin
B: 1939-06-07
D: 2019-02-09
View Details
Marlin, George
Freeman Walker
B: 1933-10-03
D: 2019-02-08
View Details
Walker, Freeman
Vũ Lê
B: 1994-06-27
D: 2019-02-08
View Details
Lê, Vũ
Judy Garrett
B: 1943-02-03
D: 2019-02-07
View Details
Garrett, Judy
Mary Graham
B: 1929-12-01
D: 2019-02-07
View Details
Graham, Mary
Pat Coley
B: 1932-09-29
D: 2019-02-06
View Details
Coley, Pat
Clarence Muncy
B: 1952-08-28
D: 2019-02-06
View Details
Muncy, Clarence
William "Bill" Martin
B: 1925-05-31
D: 2019-02-06
View Details
Martin, William "Bill"
Louis Kasbaum
B: 1924-02-06
D: 2019-02-05
View Details
Kasbaum, Louis

Search

Use the form above to find your loved one. You can search using the name of your loved one, or any family name for current or past services entrusted to our firm.

Click here to view all obituaries
Search Obituaries
6934 South Western Avenue
Oklahoma City, OK 73139
Phone: 405-634-1439
Fax: 405-634-3753
About An Amazing Life|Help

Lê Mậu Vũ

June 27, 1994 – February 8, 2019

Share this tribute
Vũ Lê
Memorial Candles Lit for Lê Mậu Vũ | SEE ALL
"We are honored to provide this Book of Memories to the family."
— Vondel Smith Mortuary South Lakes

Obituary for Lê Mậu Vũ

Print
CÁO PHÓ
OBITUARY
Gia đình Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng Thân bằng quyến thuộc, bạn bè
Con trai, Em, Anh của chúng tôi là
(With deepest sorrow, we announce the passing of)
Thanh Bảo LÊ MẬU VŨ
Sinh ngày (born): 27 tháng 6 năm 1994 tại Việt Nam
Mất ngày (passed away): 9 tháng 2 năm 2019 lúc 2 giờ sáng
(5 tháng 1 năm Kỷ Hợi)
tại Oklahoma City, Oklahoma
Hưởng dương: 25 tuổi
Linh cửu được quàn tại (funeral services will be held at):
Vondel L. Smith & Sons
4000 SW 119th St, Oklahoma City, OK 73173
(405) 692-5503
Chương Trình Tang Lễ - SCHEDULE OF SERVICES
Thứ Năm 14/2/2019 (Thursday 14 February):
11:00 sáng: Lễ Thành phục - Phát tang (Mourning Dressing)
5:00 chiều: Tiến linh - Lễ cầu siêu (Praying Service)
Thứ Sáu: 15/2/2019 (Friday 15 February):
12:00 trưa: Tiến linh (Praying Service)
5:00 chiều: Tiến linh - Lễ cầu siêu (Praying Service)
7:00 chiều: Lễ cầu siêu do GĐPT Viên Minh
(Praying Service by Viên Minh Buddhist Youth Association)
Thứ Bảy: 16/2/2019 (Saturday 16 February):
1:00 trưa Lời tiễn biệt của gia đình và bạn hữu (Eulogy)
2:00 chiều Lễ cầu siêu – Tiến linh (Praying Service)
3:00 chiều Lễ di quan và Hỏa thiêu (Main Service & Cremation)
Vondel L. Smith & Sons
4000 SW 119th St, Oklahoma City, OK 73173
TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO (SURVIVED BY:)
Cha (Father): Lê Mậu Nhân
Mẹ (Mother): Võ Thị Niệm
Anh (Older Brother): Lê Mậu Nhiên, vợ và 2 con
Chị (Older Sister): Lê Thị Phụng
Em (Younger Brother): Lê Mậu Vương
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

To send flowers to the family of Lê Mậu Vũ, please visit our Heartfelt Sympathies Store.

First Visitation

When Thursday, February 14th, 2019 12:00pm - 8:00pm
Location
Vondel Smith Mortuary at South Lakes
Address
4000 SW 119th Street
Oklahoma City, OK 73173
Additional Information Prayer Service Starts at 5PM Thursdsay

Second Visitation

When Friday, February 15th, 2019 11:00am - 9:00pm
Location
Vondel Smith Mortuary at South Lakes
Address
4000 SW 119th Street
Oklahoma City, OK 73173
Additional Information Prayer Services are at 12PM, 5PM & 7PM Friday

Lễ di quan và Hỏa thiêu Information

When
Saturday, February 16th, 2019 3:00pm
Officiating
Thượng Tọa Thích Hạnh Nguyên
Co-Celebrant
Thượng Tọa Thích Vạn Hải
Location
Vondel Smith Mortuary at South Lakes
Address
4000 SW 119th Street
Oklahoma City, OK 73173